(05) 398 30 00 tajnistvo@osdeskle.si
Select Page

Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta (Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole, 14. člen).

Ravnateljica
mag. Ana Košuta Skok