(05) 398 30 00 tajnistvo@osdeskle.si
Select Page

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

  • Na nacionalno preverjanje znanja (NPZ) učence prijavi šola v mesecu novembru.

 

  • Na spletni strani Državnega izpitnega centra http://www.ric.si je v razdelku nacionalno preverjanje znanja objavljena brošura z naslovom Informacije za učence in starše 2019/20 z vsemi informacijami o organizaciji, izvedbi NPZ in roki posameznih predmetov. Na isti spletni strani so objavljeni tudi preizkusi NPZ z rešitvami iz preteklih let, ki so lahko dober pripomoček učencem pri ponavljanju snovi.

 

  • Vsi učenci 6. in 9. razreda se preizkusijo v znanju SLJ in MAT, šestošolci imajo kot tretji predmet TJA, tretji predmet za učence 9. razreda pa je vsako leto drugi. V  tem šolskem letu je za naše devetošolce angleščina.

 

PREDMET 6. razred in 9. razred
SLJ 7. maj 2024
MAT 9. maj 2024
TJA 13. maj 2024
  • NPZ se izvaja samo v enem roku. Če je učenec na dan preizkusa odsoten, ostane brez rezultata.
  • Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev ter so izraženi v točkah in odstotkih.
  • Učenci 6. razreda bodo seznanjeni z dosežki na NPZ 3. 6. 2024.
  • Natančna navodila o izvedbi NPZ, dovoljenih pripomočkih, datumih … bodo prejeli učenci pred samo izvedbo.
  • Za dodatne informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno delavko Alenko Pegan Colja.
(Skupno število obiskov: 243 , današnji obisk: 1)
Dostopnost