(05) 398 30 00 tajnistvo@osdeskle.si
Select Page

AKTUALNE INFORMACIJE ZA DEVETOŠOLCE

Rokovnik vpisa na srednje šole za šolsko leto 2023/24
DATUM AKTIVNOST
november 23 – junij 24 Individualno svetovanje učencem in staršem
november-december 2023 Dnevi odprtih vrat na srednjih šolah (SŠ)
januar 2024 Izid Razpisa za vpis v SŠ (www.mizs.gov.si)
16. in 17. 2. 2024 Informativni dnevi v SŠ
do 4. 3. 2024 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v programe, kjer je to posebni pogoj (npr. likovna gimnazija) ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja (npr. športna gimnazija)
med 8. in 20. 3. 2024 Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, z nanj in spretnosti
konec marca 2024 Izpolnjevanje Prijav za vpis v SŠ v šoli skupaj z učenci
do 2. 4. 2024 Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole
8. 4. 2024 Javna objava številčnega stanja prijav za vpis (spletna stran MIZŠ: www.mizs.gov.si)
do 23. 4. 2024 Morebitni prenosi prijav z ene srednje šole na drugo
do 24. 5. 2024 Obveščanje šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za šolsko leto 2024/25 (objava na spletni strani MIZŠ: www.mizs.gov.si )
do 29. 5. 2024 Obveščanje prijavljenih učencev 9. r. o omejitvah vpisa
14.6.2024 Razdelitev zaključnih spričeval za učence 9. r.
od med 17. in 21. 6. 2024 do 14. ure Vpis v SŠ (učenci nesejo v SŠ spričevalo in druge dokumente)

Več lahko preberete na naslednji povezavi: rokovnik za vpis v srednjo šolo za šolsko leto 2023/2024.

 • Prijava za vpis v srednjo šolo
 • Prijava za dijaški dom
 • Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednjo šolo (.pdf)
 • Tabela za izračun točk (Zaključene ocene 7., 8. in 9. razreda, brez izbirnih predmetov, ki se upoštevajo v primeru omejitve vpisa v srednji šoli)  (.xlsx)
Aktivnosti na področju karierne orientacije v 9. razredu

Šolsko leto 2023/24

 

OKTOBER, NOVEMBER

 • 10. 2023 – ogled podjetja Siapro
 • 10. 2023 roditeljski sestanek za starše učencev 9. razreda;
 • 10. 2023 – tehniški dan: predstavitev poklicev na ŠC Nova Gorica
 • Test poklicnih interesov, za devetošolce, delovni listi;
 • 11.2023 predstavitev gimnazije Tolmin
 • 11. 2023 predstavitev poklicev v organizaciji obrtne zbornice
 • individualni pogovori z učenci (informiranje o programih srednjih šol, pogojih za vpis, posebnostih posameznih programov…);
 • poklicna orientacija na razrednih urah;

 

DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR

 • Dnevi odprtih vrat –na srednjih šolah; (o datumih boste naknadno obveščeni);
 • individualni razgovori staršev in učencev s svetovalno delavko glede dokončne odločitve. Seznanitev staršev z možnostjo štipendiranja (Zoisova štipendija)
 • januar – izid razpisa za vpis v srednje šole (na spletu);
 • petek, 16. in sobota, 17. 2. 2024 – informativni dnevi na srednjih šolah za vse učence po Sloveniji.

 

MAREC

 • do 4. 3. 2024 – Prijava na opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti

Nekatere srednje šole zahtevajo opravljanje preizkusa posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti (npr. likovna gimnazija ali srednja šola za oblikovanje) – ti preizkusi potekajo po srednjih šolah v mesecu marcu, učenci zvejo za rezultate preden poteka vpis v srednjo šolo;

 • od 8. do 20. 3. 2024 – opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti na srednjih šolah.

 

APRIL

 • Prijavnice za vpis izpolnjujemo skupaj v šoli, učenci jih prinesejo domov, da jih starši podpišete;
 • do 2. 4. 2024 – zaključeno prijavljanje za vpis v SŠ;
 • 4. 2024 – javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2020/21 (Ministrstvo – internet);
 • do 23. 4. 2024– možen prenos prijav iz ene na drugo srednjo šolo, če si učenec premisli.

 

MAJ

 • do 24. 5. 2024 – javna objava omejitev vpisa na srednjih šolah na spletni strani Ministrstva;
 • do 29. 5. 2024 – srednje šole obvestijo učence o omejitvi vpisa;
 • pogovor s starši in učenci, ki niso bili sprejeti na želeno srednjo šolo in pomoč pri izbiri ustrezne nadomestne šole.

 

 JUNIJ

 • 6. 2024 – podelitev spričeval učencem 9. razreda
 • do 20. 6. 2024 – učenci odnesejo na srednje šole zahtevane dokumente in se dokončno vpišejo. Srednje šole jih pisno obvestijo o natančnem datumu in uri prinosa dokumentov (spričevalo, izpolnjeni obrazci za prehrano, učbenike …).

 

Dodatne dejavnosti v zvezi s poklicnim odločanjem za učence 9. razreda

INFORMATIVNA TABLA

 • Nahaja se pri učilnici GOS, tu najdejo učenci vse pomembne datume v zvezi s prehodom v srednjo šolo, datume nacionalnega preverjanja znanja in ostale pomembne informacije.

 

KAKO DO UPORABNIH INFORMACIJ

 • Informacije o vseh srednjih šolah in programih dobite na mojaizbira.si.
 • Informacije o zakonodaji, šolskem koledarju, podatkih glede vpisa v srednjo šolo … so na voljo na spletni strani ministrstva za šolstvo mizks.gov.si
 • Podrobne informacije o nacionalnem preverjanju znanja (s primeri NPZ-jev prejšnjih let z rešitvami) so na spletni strani Državnega izpitnega centra ric.si.
 • Informacije o kadrovskih in Zoisovih štipendijah so na spletni strani Javnega sklada RS sklad-kadri.si.
 • Zanimive podatke o trgu dela in tudi možnost tako imenovanega e-svetovanja so dostopni na spletni strani zavoda za zaposlovanje ess.gov.si.
 • Center za poklicno izobraževanje: cpi.si.
 • Informacije o trenutno veljavnih vpisnih pogojih za šolanje na posameznih fakultetah in visokih šolah na spletni strani MIZKŠ mizks.gov.si v razdelku vpis v visoko šolstvo.
 • dijaski.net
 • srednjesolskivpisnik.si

Na spletni strani zavoda za zaposlovanje  https://esvetovanje.ess.gov.si/KaksenSem/ se lahko učenci sami preizkušajo v zanimivih vprašanjih in spoznavajo sebe.

Starši lahko pokličete svetovalno delavko Valentino Cigoj na 05 398 30 02, pišete na elektronsko pošto: valentina.cigoj@osdeskle.si ali Alenko Pegan Colja na 05 398 30 04 in pišete na e-pošto: alenka.pegan-colja@osdeskle.si

Štipendije
Možnosti nadaljevanja šolanja po zaključeni srednji šoli
Koristne povezave
 • Moja izbira – informacije o poklicih in izobraževanju. Podatki so predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo preko 350 video predstavitev poklicev.
 • Dijaški.net – na tej strani boste našli različne uporabne informacije za mlade.
 • Zavod RS za zaposlovanje – pomembne informacije s poklicnega področja, tudi o aktualnostih na trgu dela in opisi poklicev.
 • Center RS za poklicno izobraževanje
(Skupno število obiskov: 121 , današnji obisk: 1)
Dostopnost