(05) 398 30 00 tajnistvo@osdeskle.si
Select Page

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna delavka

Alenka Pegan Colja                                     alenka.pegan-colja@osdeskle.si   

                                                                       Telefon: 05 398 30 04

 

Dodatno strokovno pomoč za učence s posebnimi potrebami izvajata:

Maja Kenda – specialna pedagoginja                maja.kenda@guest.arnes.si

Alenka Hvalica – socialna pedagoginja             alenka.hvalica@guest.arnes.si  

 

Starši se lahko najavite na pogovor kadarkoli med šolskim letom, svetovalna delavka je dostopna tudi v času popoldanskih pogovornih ur, in sicer vsak drugi četrtek v mesecu.

Štipendije

ZOISOVE, KADROVSKE, DRŽAVNE ŠTIPENDIJE IN ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

S podeljevanjem štipendij spodbujamo izobraževanje in pridobivanje višje ravni izobrazbe, izboljšujemo zaposljivost mladih, pri terciarnem izobraževanju pa prispevamo tudi k skrajšanju obdobja do zaključka študija. S tem pripomoremo k družbenemu in gospodarskemu razvoju države in hitrejšemu osamosvajanju ter večji osebni odgovornosti mladih. Obenem s štipendijami zmanjšujemo neskladje med izobrazbo mladih in povpraševanjem po kadrih na trgu dela.

Več lahko preberete tukaj.

Državne štipendije

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. Dodeljujejo jo pristojni CENTRI ZA SOCIALNO DELO.

Več o upravičencih do štipendije, cenzusih za pridobitev državne štipendije, obveznostih štipendista in zakonodaji si lahko preberete tukaj.

Če želite prejemati štipendijo od začetka šolskega leta, se pravi od septembra dalje, morate vlogo za državno štipendijo oddati v mesecu avgustu na CSD Nova Gorica. Dijak prejme štipendijo, če izpolnjuje vse pogoje za prejem, vključno z dohodki družine.

ODDAJA VLOGE

 1. Vlogo lahko oddate elektronsko, vendar morate imeti digitalno potrdilo.
 2. Vloga je dostopna tudi na obrazcu, dobite tukaj.

 

Zoisove štipendije

Zoisova štipendija je namenjena dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavi vsako leto do konca junija JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ZOISOVIH ŠTIPENDIJ ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO.

V razpisu so natančno opredeljeni pogoji za pridobitev Zoisove štipendije. Dijaki in študenti morajo poleg zelo visokega učnega uspeha dosegati tudi izjemne dosežke na tekmovanjih.

Več informacij o Zoisovih štipendijah in objavo Javnega razpisa za dodelitev Zoisovih štipendij dobite na spletni strani Javnega štipendijskega sklada              

Trenutno še ni objavljen javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij, bodite pozorni na objavo javnega razpisa proti koncu meseca junija. 

Kadrovske štipendije

Kadrovske štipendije dodeljujejo podjetja dijakom in študentom. Za pregled kadrovskih štipendij v podjetjih v Posočju skrbi tudi Posoški razvojni center iz Tolmina, s katerim sodeluje tudi naša šola preko projekta Kadri v Posočju.

Na spletni strani Posoškega razvojnega centra si lahko o tem več preberete. Če potrebujete podrobnejše informacije o štipendijah, lahko pišete ali telefonirate Martini Smolnikar na tel.: 05/ 38 41 884 oz. na e-pošto: martina.smolnikar@prc.si

S pomočjo aplikacije Izmenjevalnica si dijaki in študenti ogledajo, za katere poklice so razpisane kadrovske štipendije in katera podjetja jih razpisujejo.

Več podrobnosti o kadrovskih štipendijah si lahko preberete tukaj

Salonit Anhovo razpisuje štipendije 2022/23

Štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 21. januarja 2022, na svoji spletni strani objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko let 2022/2023.

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Več o štipendijah za deficitarne poklice si lahko preberete tukaj.

POSEBNOST TE ŠTIPENDIJE JE, DA LAHKO DIJAK POLEG TE ŠTIPENDIJE PREJEMA ISTOČASNO TUDI DRŽAVNO ŠTIPENDIJO.

Deficitarni poklici za šolsko leto 2022/23

 • kamnosek
 • mehatronik operater
 • inštalater strojnih inštalacij
 • oblikovalec kovin/orodjar
 • elektrikar
 • avtokaroserist
 • pek
 • slaščičar
 • tapetnik
 • mesar
 • mizar
 • gozdar
 • dimnikar
 • steklar
 • tehnik steklarstva
 • zidar
 • tesar
 • klepar – krovec
 • izvajalec suhomontažne gradnje
 • Slikopleskar
 • pečar- polagalec keramičnih oblog
 • izdelovalec kovinskih konstrukcij